Nhằm tối ưu hóa về thời gian và thuận tiện cho Quý khách hàng trong việc thanh quyết toán sau bán hàng, chúng tôi xin cung cấp các hình thức thanh toán như sau:

  1. Hình thức trả bằng tiền mặt: Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại văn phòng Công ty.
  2. Hình thức chuyển khoản: Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong những tài khoản sau để thanh toán,

Tài khoản 1:

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Tường Linh

Tài khoản số: 6626628899

Tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội- MB, chí nhánh Hải Dương

Tài khoản 2:

 

 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Tường Linh trân trọng thông báo!