Hệ thống gia nhiệt tại Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Dự án hệ thống gia nhiệt tại Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tràng Duệ – Hải Phòng

Với tư cách là Vendor chuyên nghiệp, chúng tôi đưa ra giải pháp cải tiến hệ thống gia nhiệt trong công đoạn thử nóng màn hình